Genetik Tanı
ve Kişiye Özgü Tıp

Faaliyetler ve Ürünler

Menu

LabBlog!

Faaliyetler ve Ürünler

Acıbadem LABGEN kanserleri, dejeneratif ve genetik hastalıkları önleme (prevansiyon), tarama, teşhis ve izleme (monitörizasyon) amacı ile hizmet vermektedir.

Bu hizmetler; sağlıklı, kendini risk altında hisseden  bireyler, hastalar ve aileleri için  genetik danışma, doğum öncesi ve sonrası genetik tanı, embriyo seçimi, sitogenetik ve moleküler genetiği içerir.Sitogenetik ve Molüker Tanı Testleri

Üreme tıbbı ve hemato-onkolojik hastalıklarda FISH, kronik myeloid lösemi gibi hastalıklarda kantitatif polimeraz zincir tepkimesi, ailesel Akdeniz anemisi ve ateşi gibi durumlarda Sanger dizi analizi metodu, ailesel kanser sendromu vakalarında yeni nesil dizi analizi, sendrom tanısında sitogenetik ve DNA çip teknolojileri kullanılarak aynı çatı altında mevcut rutin ve ileri teknoloji gerektiren tüm genetik tanı test hizmetlerini vermektedir.

Takip Testleri

Lösemi ve benzeri hastalıkların tedavisinde gerek ilaç gerekse kemikiliği nakli sonrasında hastaların takibi tedavinin başarısı açısından en önemli unsurlardandır. Bu amaçla laboratuvarımızdaki merizm ve minimal rezidüel hastalığın takibi en gelişmiş teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır.