Genetik Tanı
ve Kişiye Özgü Tıp

Faaliyetler ve Ürünler

Menu

LabBlog!

Kişisel Tıp

“Yeni Nesil ve Hedefe Yönelik Tedaviler” için yapılan testler özellikle meme, akciğer, mide ve kolorektal kanserler ve melanoma gibi maliyn hastalıkların tedavisinde ALK, BRAF, MEK ve HER2 gibi hedef gen ürünlerine yönelik tedaviler ile önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Hangi hastaya hangi hedefe yönelik tedavinin uygulanacağına LABGEN’de yapılan genetik testler sayesinde karar verilmektedir.


LABGEN, genetik tanı merkezi olmanın yanı sıra, kişiselleştirilmiş tıp bakış açısıyla hastalığın yönetilmesi için, hastanın yatkınlık ve çevresel profili göz önünde bulundurularak uygulanabilecek en uygun tedavinin moleküler analizler kullanılarak belirlenmesine,


Multifaktöryel hastalıklara yatkınlığın hesaplanarak yaşam tarzının düzenlenmesi ve prevantif tıbbi önlemlerin alınarak kişinin yaşam süresinin ve kalitesinin arttırılmasına,


İlaçlara yanıtın genetik temellerinin belirlenmesiyle bireylere özgün tedavilerin geliştirilmesi, ilaç etkinliğinin arttırılması, toksik ve istenmeyen yan etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalarıyla bireysel tıp alanda da en yeni teknolojilerle hizmet veren bir laboratuvardır.