Kalite Odaklı
Hizmet Anlayışı

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Kalite Politikamız

Acıbadem Labgen; müşterilerine hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizleri yaparken ve hizmetlerini verirken etik değerlere ve bilimsel temele dayalı, ön yargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemiştir. Laboratuvar süreçlerinin doğruluğu ve kesinliği için kalibrasyon, kalite kontrol ve laboratuvarlar arası karşılaştırma ve programlarını kullanır.

 

Acıbadem Labgen Yönetimi, yüksek kalitede hizmet sunmak için müşteri istekleri doğrultusunda belirlenen ve memnuniyetin sürekliliğini esas alacak şekilde kabul görmüş bilimsel kriterlere ve varsa ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlar kullanarak doğru, kesin ve güvenilir sonuçlar vermeyi hedefler. Laboratuvar personeli, bu hedefi gerçekleştirmek için;çalışmaları sırasında kalite yönetim sisteminde dokümante edilmiş olan prosedürleri titizlikle ve tavizsiz uygular.

 

Acıbadem Labgen’in uyguladığı kalite yönetim sistemi modeli ISO 15189 standardına uygundur ve standarda uygun olarak kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder, olası risklere karşı gereken önlemlerin alınarak, süreçte ortaya çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapar, uygulamaları irdeleyerek bunlardan çıkabilecek fırsatları değerlendirir. Tüm iyileştirme ve sistem etkinliğinin değerlendirilmesi süreçlerinde yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini esas alır. 


Prof. Dr. Mustafa SERTESER

Genel Müdür,

Kalite Yönetim Temsilcisi