Kalite Odaklı
Hizmet Anlayışı

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite yönetim sisteminin gereği olarak, önce sistemi yürütebilecek bir organizasyon yapısı kurulmuştur. Yönetimin, kalite yönetim sistemi içinde aktif olarak yer alması sağlanmış ve hali hazırda Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde kurulu olan organizasyon ve kalite yönetim sistemine entegre edilmiştir.


Kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan süreçler tanımlanmış olup; sırası ve birbirleri ile etkileşimi kayıt altına alınmıştır. Belirlenen bu süreçlerin uygulanması, sürekliliğinin ve etkinliğinin sağlanması için gerekli olan iç ve dış kaynaklı dokümanlar düzenlenerek listelenmiştir.


Kalite sisteminin sürekliliği ve etkinliği, periyodik olarak yapılan iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları ve performans değerlendirmeleri ile kontrol altında tutulmaktadır.


Kalite Risk Yönetim Politikası
Acıbadem Labgen yönetimi, risk analizi sürecini kullanır. Kalite risk yönetimi sonucunda ortaya çıkacak verileri, kendini geliştirmede, eğitim planlamalarında, risk alanlarına özgü tedbirler almada kullanılacak şekilde organize etmiştir.