Kalite Odaklı
Hizmet Anlayışı

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Organizasyon Yapısı

Yönetim, işletme, Kalite ve iş Geliştirme, Üretim, Kalite Kontrol, Sistem Bakım ve OperasyonBirimleri, AcıbademLabgen'in ana yapısını oluşturur. Ayrıca Acıbadem Sağlık Grubu'nun Laboratuvar, İnsan Kaynakları, Bilgi Sistemleri, Pazarlama, Satış ve Ruhsat-Patent Direktörlükleri'nden destek almaktadır.


Personel Nitelikleri, Eğitim, Yeterlilik ve Yetkinlik
Acıbadem Labgen, yüksek kalitede genetik tanı testlerini gerçekleştiren bir kuruluştur. Sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmesi için çalışanlarını işe uygun niteliklere sahip adaylar arasından seçerek gereken eğitimleri en üst düzeyde vermeyi ilke edinmiştir.


Çalışanlar, kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Deneyimli ve uzman kadrosuyla çalışmalarını sürdürürken ilkesi, tüm çalışanların toplam kalite kültürünü geliştirmeleri yönündedir.


Tüm eğitim faaliyetleri, kapsamlı bir şekilde hazırlanmış prosedür ve talimatlara göre yürütülür. Oryantasyon ve başlangıç eğitimlerinin ardından düzenli olarak yürütülen eğitim programları ile personelin kendi çalışma alanlarıyla ilgili konularda, ve kalitekapsamındabilinmesi gereken kuralları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır. Verilen her eğitim sonrasında sınav yapılır ve bir değerlendirme raporu hazırlanır. Ek olarak kurum dışı sertifika kursları, sempozyum ve kongrelerle eğitim ve öğretim desteklenir.